การฝึกอบรมครู

 

 

แบบร่างหลักสูตร

วัตถุประสงค์และคำอธิบายรายวิชา

การอ่านและการเขียนในเนื้อหาการศึกษาจะให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อค้นคว้าหัวข้อด้านการศึกษา มีการใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจในการวิเคราะห์หัวข้อด้านการศึกษาต่างๆ ที่สำคัญและเขียนหัวข้อในเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการศึกษา โดยใช้วิธีการค้นคว้าที่เหมาะสม *สามารถที่จะจัดการและเขียน reflective journal เป็นภาษาอังกฤษและไทย (คือการจดบันทึกการเรียนรู้ประจำวันของนักศึกษา ซึ่งรวมถึงกิจกรรมแต่ละวัน, คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่, แผนภาพโครงร่าง, บทคัดย่อ, เว็บไซท์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา, และรายงานโครงการและแบบฝึกทักษะต่างๆ ) *สามารถพัฒนา, เจรจาตกลง และเรียนรู้ข้อตกลง *สามารถที่จะเขียนบทคัดย่อเกี่ยวอิทธิพลของนักการศึกษา, นักปรัชญาและนักจิตวิทยา ที่นักศึกษาคิดว่างานของพวกเขามีความสำคัญ *สามารถที่จะใช้อินเตอร์เนทในการจัดหาเรียบเรียงงานวิจัยด้านการศึกษาพื้นฐานและ บอกประโยชน์ของงานนั้น *ได้ประสบการณ์การด้านการเรียนรู้โครงานประสานงานโดยใช้เครื่องมือการวางแผนโครงงาน รวมทั้งโครงร่างแผนภาพ *สามารถที่จะทำการวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องการศึกษาในประเทศไทย ทางด้านข้อเท็จจริงของการค้นคว้า *มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในด้านการปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับชาติในปี 1999 และนโยบายปัจจุบันของ MOE โดยเฉพาะในด้านนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ___________________________________________________________________________________

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอภิปรายรายละเอียดของความต้องและความคาดหวังจาการเรียนหลักสูตรนี้โดยไม่จำกัดถึง การบันทึกการเรียนรู้, ข้อตกลงการเรียน การรายงานหน้าชั้น, โครงการเรียนรู้การประสานงาน, และการค้นคว้าเกี่ยวและการนำเสนอรายงาน รูปแบบของการจดบันทึกการเรียนรู้และ ข้อตกลงการเรียน จะออกแบบร่วมกันโดยนักศึกษาโดยใช้แผนภาพโครงร่าง ดังนั้นเครื่องมือการเรียนรู้อย่างแรกคือแผนภาพโครงร่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

2. การอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาจะให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาโดยที่นักศึกษาจะเลือกหัวข้อเฉพาะของตนเองเพื่อทำการศึกษาค้นคว้าทั้งในภาษาอังกฤษและไทย หลังจากทำการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อทั่วไป นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อเฉพาะเพื่อที่จะทำการพัฒนาโครงงานซึ่งจะนำไปรายงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้พาเวอร์พอยน์ทหรือสื่ออื่นๆซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษและไทย (อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้เวลานำเสนอ 20 นาที โครงงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเรียน อาจจะมีการบันทึกภาพนักศึกษาแต่ละคนที่รายงานหน้าชั้น หลังจากนั้นจะกลับไปดูผลจากการบันึกและทำการให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการรายงานและให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและเพิ่มความสนใจในชั้นเรียน 3. การแนะนำ และการอภิปรายจะเขียนเป็นบทคัดย่อและทำการศึกษาค้นคว้าสำหรับบทคัดย่อของนักวิชาการและอิทธิพลของเขา รวมทั้งจะทบทวนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานและ ริธ จะตรวจสอบหัวข้อสำคัญและคำเชื่อมต่างๆนักศึกษาสามสารถอ้างอิงได้จากhttp://homeworktree.com/precis บทคัดย่อนี้จะต้องเป็นไปตามการประเมินของนักศึกษาในเรื่ององค์ประกอบในวิธีการเฉพาะและด้านปรัชญาของนักวิชาการซึ่งเป็นจะนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนในไทย (โดยการใช้ constructivist theory เป็นพื้นฐานสำหรับ latter exercises และแบบฝึกหัด) 4. การแนะนำและ การอภิปรายเรื่องการเขียนบทความการให้เหตุผลและความน่าเชื่อถือเป็นภาษาอังกฤษhttp://www.wikihow.com/Write-a-Persuasive-Essay ด้านการให้ความช่วยเลืในการเขียนบทความที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะใช้หัวข้อทั่วๆไปที่นักศึกษาสนใจในการสอนการจัดการhttp://www.studygs.net/wrtstr4.htm5. อภิปรายเรื่องการสร้างการวิเคราะห์สถานการณ์การศึกษาของเมืองไทยโดยค้นคว้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษ งานนี้จะเป็นไปตามการเขียนแผนภาพโครงร่างก่อนและสรุปงานของนักศึกษาแต่ละคนที่มีควาสนใจ ตัวอย่างของคำถามสำหรับการค้นคว้าเช่น นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์กล่าวถึงการศึกษาไทยว่าอย่างไร ผลของการสอบO – net คืออะไร  วิธีการสอนแบบใดที่เป็นที่แฟร่หลายในเมืองไทย?,  ปรัชญาทางการศึกษาที่นักวิชาการมักะกล่าวถึงคืออะไร อิทธิพลทางศาสนาที่มีต่อการศึกษาคืออะไร อะไรที่ทำให้ได้ครูที่ดีในเมืองไทย วัฒนธรรมของนักเรียนไทยในห้องเรียนคืออะไร นักศึกษาไทยมีการเตรียมตัวที่ดีอย่างไรให้ 6. การค้นควาทางเว็บไซท์ที่เหมาะสมกับความจำเป็นที่สุดสำหรับครูและนักการบริหาร นักศึกษาจะเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับทักษำความชำนาญ ซึ่งให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาและการค้นคว้าและงานวิจารณ์ที่ดีที่สุดใน URL sites ค้นคว้าหาเว็บไซท์ที่ดีสุดที่ก็จะช่วยในแนะนำเว็บไซท์สำหรับครูและคณะบริหารเพื่อแสดงวิธีการสอนที่ดีที่สุด 7. การทำงานกลุ่มๆละ 6 คน นักศึกษาจะต้องเลือกเอา 3 เว็บไซท์ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) ที่แสดงเรื่องฝึกการสอนหรือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับครูและนักเรียน แต่ละทีมจะต้องทำการนำเสนอไซท์ที่ดีสุดที่เลือกมาด้วย 8. ดูภาพยนต์ Stand and Deliver( Jaime Escalante) Lean on Me (Morgan Freeman) Renaissance Man( Danny DeVito) และDangerous Minds และอภิปรายภาพยนต์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมของนักเรียนโรงรียนรัฐบาลทั้งในชนบทและในเมือง นักศึกษาจะต้องแบ่งกลุ่มละ 8 คนและอภิปรายและเขียนบทเรียนที่ได้จากภาพยนต์ นักเรียนแต่ละคนต้องเขียนความคิดเห็นของตัวเองและการเรียนจากการบันทึกรายวันของตนเอง 9. จดหมายแสดงความคิดเห็น เขียนเป็นภาษาอังกฤษและไทยอย่างละฉบับจะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของไทยในส่วนของการศึกษาไทย จดหมายทั้งหมดจะได้รับการส่งไปยังหนังสือพิมพ์และนิตยสารจดหมายของนักเรียนที่ได้ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม ___________________________________________________________________________________

การประเมินผลการเรียนรู้

การประเมินและการคิดเกรดของนักศึกษาขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาซึ่งจะชี้แจงตามดังนี้ 1. คุณภาพและความเที่ยงตรงถูกต้องในภาษาอังกฤษและไทยในบันทึกการเรียนตลอดหลักสูตรนี้และรวมทั้งกิจกรรมและการเรียนรู้ (25%) 2. ระดับความสำเร็จตามข้อตกลงการเรียนรู้ (25%) 3. การดำเนินโครงการความร่วมมือ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการอธิบายถึงการทำงานในกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วมที่สำคัญในกลุ่ม (25%) 4. โครงการเกี่ยวและความสามารถในการทำงานทั้งการเขียนและพูดรายงานภาษาอังกฤษ (10%) 5. สามารถที่จะเลือกและอธิบายเว็บไซท์ด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ได้ (10%) 6. สามารถที่จะค้นคว้าและเขียนบทคัดย่อของ    นักคิดด้านการศึกษาได้ (10%) 7. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและความก้าวหน้าด้านการใช้ภาษาอังกฤษดังที่  ได้แสดงในการรายงานหน้าชั้นเรียนและการเขียน(10%)