เกี่ยวกับ SCLT

Mission Statement:

To provide a center of discussion and information for progressive education reform in Thailand that will lead to a unity of purpose and action among  Thai and international educators to realize the Thai Ministry of Education’s student centered learning reform of 1999.

Activities:

  1. The web site SCLThailand is  provided as a forum for information and discussion of progressive educational reform, including a special section on resources for student centered learning  on the web and discussion groups
  2. A semi -annual progressive education forum held in Bangkok for leading Thai and International educators featuring outstanding guest speakers. Members of SLCThailand can nominate choices for guest speakers
  3. Facilitating a network of pathway schools that share a common purpose of using student centered learning in their core curriculum in order to further student centered learning teacher training opportunities in Thailand

Editor in Chief and Managing Director: Foley’s Forecastle

Peter J. Foley,Ed.D.Associate Professor of Education,Nakhonratchasima College Graduate School; former Executive Vice President of the Prem International School (PTIS); and former Peace Corps Country Director for  China

Advisor and Commentator:

Apichai Puntasen, Ph.D. Director of the Rural and Social Management Institute (RASMI) Foundation for Thailand Rural Reconstruction Movement Under Royal Patronage; former dean of the faculty of management science, Ubon Rajathanee University

Senior Editors:

Tracking Student Centered Learning:

Chutima Thamraksa, Ph.D. , Associate Professor;  Director Bangkok University Language Institute

IB Schools:

Lister Hannah, President Emeritus of the Prem International School in Chiangmai, Thailand

Curriculum Development:

Sirmsree Chaisorn, Ph.D.,

Associate Professor , Faculty of Education, Chiangmai University; former dean of the Chiengmai University Faculty of Education

MOE moving towards reform:

Greg Cairnduff, Former Director of the Bachelor of Teaching Degree, Faculty of Education, University of Tasmania, Australia; currently director of the Australian International School, Bangkok.

School for Life Philosophy:

Jurgen Zimmer, Ph.D. , Professor Emeritus, Free University of Berlin; Founder of the International Academy for Innovative Pedagogy, Psychology and Economics; Co-Founder of the School for Life in Chiangmai.

SCL Latest Research and Resources:

Barbara Kameniar, Ph.D., Senior Lecturer, Graduate School of Education, Melbourne University

SCL Mathematics and Teacher Training:

Yeap Ban Har, Ph.D.,Marshall Cavendish Institute, Singapore ; formerly professor of mathematics at the Singapore National Institute of Education

Children with Disabilities:

Alison Saracena, Special Education expert, especially with the deaf


Web Publishing Director: Mr. Bryan Forst and Uran Software “Education is not preparation for life; education is life itself.”   John Dewey

เป้าหมาย :
เพื่อเป็นศูนย์กลางของการอภิปรายและเป็นแหล่งข้อมูลด้านการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย และเป็นแนวทางให้นักการศึกษาไทยและต่างประเทศมีวัตถุประสงค์และการดำเนินการที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ตามการปฏิรูปการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ.2542
กิจกรรม :

1. เว็บไซต์ SCLThailand เป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางบนเว็บไซต์ต่างๆเอาไว้

2. ทุกครึ่งปีมีการอภิปรายด้านความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาจัดขึ้นในกรุงเทพสำหรับนักการศึกษาไทยและต่างประเทศโดยมีการเชิญวิทยากรชั้นนำมาร่วมอภิปราย สมาชิกของ SCLThailand สามารถเสนอชื่อวิทยากรที่จะเข้าร่วมอภิปรายได้

3. อำนวยความสะดวกให้เครือข่ายของโรงเรียนนำร่องที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางในหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน เพื่อขยายการฝึกอบรมครูเรื่องการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางในไทย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ: Foley’s Forecastle

Peter J. Foley,Ed.D.ผู้ช่วยศาสดาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครราชสีมา; เคยดำรงตำแน่งผู้บริหารของโรงเรียนนานาชาติเปรม (PTIS); เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาดูแลประเทศจีน

ที่ปรึกษา:

Apichai Puntasen, Ph.D. Director of the Rural and Social Management Institute (RASMI) Foundation for Thailand Rural Reconstruction Movement Under Royal Patronage; former dean of the faculty of management science, Ubon Rajathanee University

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ:

Tracking Student Centered Learning:

Chutima Thamraksa, Ph.D. , Associate Professor;  Director Bangkok University Language Institute

IB Schools:

Lister Hannah, President Emeritus of the Prem International School in Chiangmai, Thailand

MOE moving towards reform:

Greg Cairnduff, Former Director of the Bachelor of Teaching Degree, Faculty of Education, University of Tasmania, Australia; currently director of the Australian International School, Bangkok.

School for Life Philosophy:

Jurgen Zimmer, Ph.D. , Professor Emeritus, Free University of Berlin; Founder of the International Academy for Innovative Pedagogy, Psychology and Economics; Co-Founder of the School for Life in Chiangmai.

SCL Latest Research and Resources:

Barbara Kameniar, Ph.D., Senior Lecturer, Graduate School of Education, Melbourne University

SCL Mathematics and Teacher Training:

Yeap Ban Har, Ph.D.,Marshall Cavendish Institute, Singapore ; formerly professor of mathematics at the Singapore National Institute of Education

Children with Disabilities:

Alison Saracena, Special Education expert, especially with the deaf


ผู้ดูแลเว็บไซต์: Mr. Bryan Forst and Uran Software สุกานดา จงเสริมตระกูล , ครุศาสตร์บัณฑิต ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *