Categories
การแสดงความคิดเห็น Opinion:Thai education

สังคมเปลี่ยน…การศึกษาเปลี่ยน

สังคมเปลี่ยน….การศึกษาเปลี่ยน

ทั่วไปแล้ว แต่ละการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ นำมาสู่มุมมองใหม่ ในการมองโลกและรูปแบบโครงสร้างชุมชนแบบใหม่ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์คือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมอุตสาหกรรม

ในช่วงที่โลกอยู่ในสมัยศตวรรษที่ 21 ประเทศต่างๆส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

นี่คือผลของโลกาภิวัตน์ (globalization) สร้างค่านิยมให้คนใช้ทรัพยากรความรู้ในการผลิต การจัดสรรที่ดินและพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของตน

ในกรณีของประเทศไทย พื้นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากภาคการเกษตร และรูปแบบสังคมเกษตรกรรมนั้นมีการดำรงอยู่มาช้านาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา จากการพึ่งพาตนเองทางด้านเกษตรกรรม สู่ผลลัพธ์ของระบบอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเมืองใหญ่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบโครงสร้างทางสังคม

ปี 2548 โทมัส แอล ฟรีดแมน เจ้าของรางวัลพูลิเซอร์สาขาธุรกิจ ได้เขียนหนังสือเรื่อง World is Flat (สำนักพิมพ์เพนกวิน) ซึ่งเขาได้อธิบายถึงการที่ขนาดของโลกเล็กลงและการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนทั่วโลกอันเป็นผลลัพธ์ของการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

นั่นคือในปัจจุบัน การที่คนจะทำงานร่วมกันและแข่งขันกับคนอื่นๆไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมมีความเป็นไปได้มากยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

ผู้คนสามารถพบและทำงานร่วมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์, อีเมล์, การประชุมทางไกล, video conferences และอีกหลากหลายรูปแบบใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น  นักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่ต่างประเทศสามารถที่จะอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพรายวันออนไลน์, คุยกับครอบครัวและเพื่อนผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันทีเหมือนตอนที่เขายังอยู่เมืองไทย

สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เองที่ทำให้โลก “แคบ”

ความรู้ในโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยการผสมผสานของหลายทักษะวิชา งานแบบที่ทำเป็นขั้นตอนและใช้ความคิดถูกแทนที่ด้วยงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจในความรู้ที่ซับซ้อนที่สูงขึ้น รวมไปถึงทักษะการประยุกต์ใช้อย่างเชี่ยวชาญ

มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่คุ้มค่าสำหรับครูที่จะตอบสนองต่อของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและมองถึงผลกระทบของมันในงานของตนในฐานะครู

ในโลกตะวันตก โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงยุคประวัติศาสตร์:

โรงเรียนในหมู่บ้านเป็นผลพวงของยุคสังคมเกษตรกรรม

โรงเรียนในเขตชานเมืองใหญ่เป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม

การเรียนแบบไร้พรมแดน หรือการเรียนผ่านเครือข่าย มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะเป็นรูปแบบการเรียนในอนาคต

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ได้รับการยอมรับในยุคข้อมูลข่าวสาร

สำหรับโรงเรียนและครูในประเทศไทย เป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างและปรับบทบาทเพื่อช่วยเหลือสังคมให้เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับรูปแบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21

โรงเรียนของไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง?

มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคต?

SCL Thailand พยายามที่จะช่วยเหลือครูทั้งหลายในบทบาทนี้ในขณะเดียวกันก็เคารพในบริบททางวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

บทความในเดือนมกราคมนี้เป็นตอนแรกแรกในสามบทที่จะมองหาความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวนักเรียน

เนื้อหาในบทความแรกจะกล่าวย้ำถึงความจริงว่าการปฏิรูปนั้นเป็นกระบวนการที่เชื่องช้าและการปฏิรูปนั้นต้องฝังตัวอยู่ในบริบทของประเทศที่มันจะเกิดขึ้น

เรายินดีต้อนรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางการศึกษาบนโลกแคบๆใบนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *